[TỔNG HỢP] Các khoản phí dịch vụ Vinhomes Ocean Park

Tòa West D Masteri West Heights Smart City

Tòa West C Masteri West Heights Smart City